Kancelaria notarialna
Liberadzka

Opłaty


Wszelkie informacje związane z czynnościami notarialnymi udzielane przez notariusza są nieodpłatne.

Za wykonywane czynności notarialne notariusz pobiera wynagrodzenie, zwane taksą notarialną, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, powiększone o należny podatek od towarów i usług (VAT).

Oprócz taksy notarialnej notariusz pobiera podatki i opłaty. Są to przede wszystkim:

  • podatek od czynności cywilnoprawnych
  • podatek od spadków i darowizn
  • opłata sądowa

Zebrane opłaty i podatki przekazywane są na rachunki bankowe odpowiednich instytucji państwowych.
Zapoznaj się z zakresem naszych usług »
Wszelkie informacje związane z czynnościami notarialnymi udzielane przez notariusza są nieodpłatne

Opłaty »