Kancelaria notarialna
Liberadzka

Czynności notarialne


W naszej kancelarii dokonujemy następujących czynności notarialnych:
 • sporządzamy akty notarialne,
 • sporządzamy akty poświadczenia dziedziczenia,
 • sporządzamy poświadczenia:
  • własnoręczności podpisu,
  • zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem,
  • daty okazania dokumentu,
  • pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu,
 • doręczamy oświadczenia,
 • spisujemy protokoły,
 • sporządzamy protesty weksli i czeków,
 • przyjmujemy na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe,
 • sporządzamy wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
 • sporządzamy, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
 • sporządzamy inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Czynności notarialne wykonywane są w siedzibie Kancelarii Notarialnej jednakże, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności może być dokonana także w innym miejscu (np. siedziba spółki, szpital, zakład karny itp.).

Przed dokonaniem każdej z czynności prosimy o kontakt osobisty, telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z pracownikami Kancelarii w celu indywidualnego ustalenia kosztów czynności, wymaganych dokumentów oraz jej terminu.
Zapoznaj się z zakresem naszych usług »
Wszelkie informacje związane z czynnościami notarialnymi udzielane przez notariusza są nieodpłatne

Opłaty »